СПИСОК

вакантних посад апарату НАДС станом на 29.03.2019

№ з/п Назва структурного підрозділу та посади Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Примітка
 

 

Генеральний департамент професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Експертна група з питань розвитку ринку освітніх послуг    
1 Державний експерт 1 9 732  
Експертна група з питань підготовки та підвищення кваліфікації    
2 Державний експерт 1 9 732  
Всього                                                                                                      2    
Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення
Відділ підготовки та правової експертизи проектів актів  
1 Заступник директора Департаменту-начальник відділу 1 14 040  
2 Головний спеціаліст 1 9 600  
Відділ юридичного забезпечення діяльності НАДС  
3 Начальник відділу 1 12 012  
Відділ роз’яснювальної роботи  
4 Головний спеціаліст

 

1 9 600 на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Відділ функціонально-правового аналізу  
5 Головний спеціаліст 1 9 600  
Всього                                                                                                      5
Департамент контролю та взаємодії з органами влади
  Відділ супроводу контрольної діяльності      
1 Начальник відділу 1 12 012  
Всього                                                                                                       1
Департамент фінансів та бухгалтерського обліку
Відділ фінансово-економічного забезпечення НАДС та територіальних органів  
1 Головний спеціаліст 1 9 600  
Всього                                                                                                        1
Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення
Відділ адміністрування інформаційних ресурсів державної служби      
1 Начальник відділу 1 12 012  
2 Провідний інженер-програміст 1 4 790 на період відпустки без збереження заробітної плати  основного працівника для догляду за дитиною
Відділ комп’ютерного та програмного забезпечення  
3 Провідний інженер-програміст 1 4 790  
Всього                                                                                                       3
Управління стратегічного планування та аналізу політики
Відділ забезпечення діяльності дорадчих органів та зв’язків з громадськістю    
1 Головний спеціаліст 1 9 600  
Всього                                                                                                       1
Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби
1 Головний спеціаліст 1 9 600  
Всього                                                                                                       1
Відділ управління персоналом
1 Заступник начальника Відділу

 

1 12 852 на період перебування основного працівника на військовій службі за контрактом
2 Спеціаліст 1 6 972  
Всього                                                                                                       2
Разом 16