Інформація про результати проведених аудитів

2019 рік:

  • Інформація щодо проведення аудиту відповідності в Українській школі урядування
  • Інформація щодо проведення у І півріччі 2019 року аудитів відповідності та фінансових аудитів в територіальних органах НАДС
  • Інформація щодо проведення аудиту результативності організації роботи доступу до публічної інформації в НАДС