Державне замовлення НАДС на підвищення кваліфікації у 2019 році

Питання щодо державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації у 2019 році регулюються постановами Кабінету  Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 244 “Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році” та від 10 квітня 2019 р. № 303 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674“.

З метою забезпечення виконання державного замовлення  на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказом НАДС затверджено примірний державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірна додаткова угода до державного контракту, примірний акт наданих послуг.

Додатки до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: додатки 1, 1.1; додатки 2, 2.1; додаток 3; додаток 4.

Додаток до примірної додаткової угоди до державного контракту: додаток 1.

Додатки до примірного акту наданих послуг: додаток 1; додаток 2.