• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
 • Яким чином регулюється питання оплати праці державних службовців в умовах воєнного стану?

Оплата праці державним службовцям, що продовжують виконувати службові обов’язки, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства з питань державної служби.

У разі оголошення простою оплата праці здійснюється з урахуванням статті 113 КЗпП України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 року № 221. Тобто, керівник може самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин посадового окладу.

 • Як здійснювати оплату праці держслужбовців і працівників під час воєнного стану при роботі понад 40 годин на тиждень?

Тривалість робочого часу державних службовців регулюється частиною першою та другою статті 56 Закону України «Про державну службу» та продовжує становити 40 годин на тиждень.

Разом з тим, згідно з частиною четвертою цієї статті Закону для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Відповідно до статті 107 КЗпП оплата праці у вихідні дні працівникам, які одержують місячний оклад, здійснюється у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу.

Подвійна оплата праці у вихідні дні на період дії воєнного стану не застосовується.

 • Чи виплачується під час воєнного стану грошова допомога до відпустки?

Так, виплачується. Грошова допомога надається відповідно до графіку та на підставі заяви державного службовця.

 • Чи можна надавати доплату за виконання обов'язків по вакантній посаді?

Виплата за виконання обов’язків по вакантній посаді проводиться відповідно до п.4 ст. 52 Закону України “Про державну службу”. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

 • Чи можна під час дії воєнного стану встановити надбавку за інтенсивність працівникам, які виконують роботу за працівників, що виїхали за кордон і знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати?

Надбавки за інтенсивність встановлюються згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу.

Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

Під час дії воєнного стану наразі немає обмежень щодо виплати таких надбавок.

 • Умови оплати праці для державних службовців, які працюють в посиленому режимі

Оплата праці державних службовців проводиться відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства.

Керівник державної служби має право самостійно визначати розміри надбавки за інтенсивність праці державних службовців у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу.

 • Оплата праці державних службовців у вихідні та святкові дні

Частиною шостою статті 6 Закону № 2136 визначено, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми, зокрема, статті 73 Кодексу законів про працю України, якою встановлено святкові і неробочі дні.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про державну службу» за роботу у вихідні дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 • Чи є обмеження в нарахованій заробітній платі для державного службовця під час запровадження воєнного стану? 

Ні, немає. Оплата праці державним службовцям, що продовжують виконувати службові обов’язки, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства з питань державної служби.

 • Як оплачувати держслужбовцю залучення до роботи у вихідні дні (на об‘єктах критичної інфраструктури)? Надання іншого дня відпочинку відповідно до ЗУ «Про державну службу» не застосовується в умовах воєнного стану?

За роботу у вихідні дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

У разі неможливості взяти день відпочинку, оплата праці у вихідні дні здійснюється відповідно до статті 107 КЗпП у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу.

Подвійна оплата праці у вихідні дні на період дії воєнного стану не застосовується.

 • Якщо працівник бере участь у бойових діях у складі добровольчого військового формування та надав відповідну довідку, то як його табелювати і чи виплачувати зарплату? 

Табелювання робочого часу такого державного службовця здійснюється шляхом проставлення у табелі позначки “ІН” (Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)).

Таким працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

 • Як здійснювати оплату праці державним службовцям, які працюють дистанційно?

Оплата праці державним службовцям, що працюють дистанційно, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства з питань державної служби.

 • Чи можна на період воєнного стану зберегти за працівниками середній заробіток? 

Коли немає фізичної можливості виходити на роботу, працівник за погодженням з керівником та наявності відповідних технічних можливостей може бути переведений на дистанційну роботу. Тоді оплата праці не змінюється. У разі відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, відповідно до статті 34 КЗпП України оголошується простій щодо окремих працівників або структурних підрозділів.

Таким праціаникам з урахуванням статті 113 КЗпП України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року
№ 221
керівник органу, підприємства, установи або організації, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, може самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) (роз’яснення Мінекономіки та НАДС від від 10.03.2022 № 4706-06/9551-03).

 • Чи зберігається за працівниками, яких мобілізовано, середній заробіток?

Ні. Після набрання чинності Закону України від 01 липня 2022 року
№2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»
, яким здійснено оптимізацію трудових відносин, роботодавець зобов’язаний зберігати лише місця роботи і посади за працівниками, яких увільнили від роботи на час військової служби.

 • У якому розмірі здійснювати оплату праці добровольців територіальної оборони? 

На час виконання працівниками обов’язків з територіальної оборони у робочий час їм гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

 • Як здійснювати оплату праці державних службовців за період евакуації з зон бойових дій та на час облаштування за новим місцем перебування? 

Щодо таких працівників оголошується простій. Оплата праці здійснюється з урахуванням статті 113 КЗпП України, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221. Керівник самостійно визначає розмір оплати часу простою, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) (роз’яснення Мінекономіки та НАДС від від 10.03.2022 № 4706-06/9551-03).

 • Яким чином організувати роботу та здійснювати оплату праці державних службовців, які мають малолітніх дітей або непрацездатних членів сім’ї, за якими потрібен постійний догляд у період воєнного стану?

Під час воєнного стану працівники, які мають малолітніх дітей або непрацездатних членів сім’ї, за якими потрібен постійний догляд, можуть за погодженням з керівником та наявності відповідних технічних можливостей виконувати завдання за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі (дистанційно). Порядок і підстави дистанційної роботи передбачено законодавством про працю та законодавством з питань державної служби. Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інших актів законодавства з питань державної служби.

 • Як оплачувати надурочні години роботи державних службовців у робочі дні, якщо видано відповідний наказ?

Відповідно до пункту 4 статті 56 Закону України «Про державну службу» за роботу понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

Робота державних службовців понад установлену тривалість робочого дня, оплачується відповідно до статті 106 КЗпП України. Тобто, робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux