• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Конкурс з відбору виконавців державного замовлення

НАДС оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2023 році на :

 • підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» – 650 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 16 293 особи, з них:
 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами – 3 612 осіб:
 •  підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування – 58 осіб;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування – 26 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» – 463 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» – 54 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» – 1440 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В» – 179 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 1392 особи;
 • за загальними короткостроковими програмами – 12 681 особа:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань лідерства – 628 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 2018 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань комунікації та взаємодії – 2287 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань впровадження змін та прийняття ефективних рішень – 655 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань сприйняття змін – 1730 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного управління та планування – 936 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань цифрової грамотності – 2 248 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань державної політики цифрового розвитку – 466 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань електронного урядування та електронної демократії – 310 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань впровадження стандартів захисту персональних даних – 350 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань доступу до публічної інформації – 752 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань проєктного менеджменту – 150 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань соціально відповідального бізнесу – 70 осібпідвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань управління державними інвестиціями – 81 особа.

Виконавці державного замовлення мають право здійснювати підвищення кваліфікації за очною, дистанційною та змішаною формами навчання (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо).


Перелік документів, що подаються учасником конкурсного відбору виконавців державного замовлення через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»:

1. Заява на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»/підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

2. ліцензія на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійна програма за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування») або на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування;

3. сертифікат про акредитацію спеціальності «Публічне управління та адміністрування» або відповідної освітньо-професійної програми (для участі у конкурсному відборі  виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань «Публічне управління та адміністрування»);

4. звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми та/або експертний висновок відповідної галузевої ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а у разі відсутності таких документів – висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу (для участі у конкурсі на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»);

5. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6. довідка про діяльність закладу освіти щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» / підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

7. проєктні показники обсягу державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань «Публічне управління та адміністрування» / підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, погоджені з територіальними органами НАДС відповідно до місцезнаходження учасника конкурсу;

8. показники економічної ефективності, які підтверджуються розрахунком вартості надання освітніх послуг з підготовки магістрів або підвищення кваліфікації, що подаються учасником конкурсу відповідно до форм, затверджених наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-21 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021року за № 627/36249;

9.   програма підвищення кваліфікації, погоджена НАДС, за відповідним напрямом підвищення кваліфікації.    

* конкурсні пропозиції подаються окремо за напрямом підвищення кваліфікації та видом загальної програми підвищення кваліфікації (професійної (сертифікатної) та/або короткострокової програми).


Довідково

граничні витрати на підготовку одного здобувача вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» складають:

 • на І етап – 5 401,00 грн;
 • на ІІ етап – 16 547,5 грн;

граничні витрати на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на одного слухача складають:

 • за короткостроковою програмою – 518,00 грн;
 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою – 1 535,00 грн.

Вимоги до конкурсної документації та конкурсної пропозиції учасника конкурсного відбору:

1. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація мають бути подані уповноваженою особою закладу вищої освіти, післядипломної освіти, наукової установи через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».

2. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація (у форматі PDF) мають бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти та кваліфікованою електронною печаткою закладу освіти (у разі наявності).

3. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

4.  Учасник конкурсу не допускається до участі у конкурсному відборі у разі виявлення недостовірних даних у конкурсній пропозиції.

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність інформації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного відбору.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсного відбору, вимоги до конкурсних пропозицій, форми конкурсної документації, та критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС затверджені наказами НАДС:

Конкурсні пропозиції необхідно подати через функціональний модуль вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» не пізніше 07 серпня 2023 року 

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації 08 серпня 2023 року о 14:00 у режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM.

Роз’яснення з питань оформлення конкурсної документації та подання конкурсної пропозиції можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 (пн-чт), з 9.00 до 16.45 (пт) в Управлінні розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання за телефонами: +38(044) 256 00 11 Зінченко Наталя та +38(044) 256 00 63 Гриценко Аїда. 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux