• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Контакти


Телефонний довідник

Національного агентства України з питань державної служби

Назва структурного підрозділу та посади

Прізвише, ім’я, по батькові

Міський телефон

Електронна пошта

Керівництво

Голова

АЛЮШИНА Наталія Олександрівна

254-06-00

aliushyna@nads.gov.ua

приймальня

АНДРІЄНКО Наталія Володимирівна

254-06-00

natalia.andrienko@nads.gov.ua

Заступник Голови

ЗАБОЛОТНИЙ Андрій Володимирович

256-00-79

andriy.zabolotniy@nads.gov.ua

Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

МИХАЙЛОВ Олексій Сергійович

256-00-87

osm@nads.gov.ua

Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування

Директор Генерального департаменту

ЛОЗЮК Юлія Володимирівна

256-00-47

loziuk@nads.gov.ua

експертна група з питань розвитку спроможності управління персоналом

керівник експертної групи

АСТАПОВ Андрій Олександрович

256-00-51

andriy.astapov@nads.gov.ua

державний експерт

ХОХЛОВА Катерина Андріївна

256-00-51

hohlova.katerina@nads.gov.ua

державний експерт

ЛЕМЕНТАР Олена Василівна

256-00-51

lementar@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ВАПНІЧНА Анастасія Андріївна

256-00-51

vapnichna@nads.gov.ua

експертна група з питань стратегічного розвитку управління персоналом

керівник експертної групи

БАТКАЛОВ Андрій Сергійович

256-00-39

batkalov@nads.gov.ua

державний експерт

ОЛІЙНИК Алла Олександрівна

256-00-28

oliinyk@nads.gov.ua

державний експерт

ТИМЧЕНКО Ірина Володимирівна

256-00-28

tymchenko@nads.gov.ua

державний експерт  ГРАЙ Марина Петрівна 

головний спеціаліст  РАК Юлана Олександрівна 

Генеральний департамент з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби

Директор Генерального департаменту

КРІНСЬКА-ШАРАЙ Наталія Валеріївна

256-00-45

krinska-sharai@nads.gov.ua

експертна група з питань класифікації функцій і посад державної служби

керівник експертної групи

КУДРИНСЬКА Галина Віталіївна

256-00-27

kudrynska@nads.gov.ua

державний експерт

КАЙТАНСЬКИЙ Олександр Сергійович

256-00-80

kaitanskyi@nads.gov.ua

державний експерт

СОБОЛЬ Ігор Сергійович

256-00-80

sobol@nads.gov.ua

головний спеціаліст  ЯРОВА Ірина Сергіївна 

експертна група з питань політики оплати праці на державній службі

керівник експертної групи

САЩУК Микола Миколайович

279-61-28

sashchukm@nads.gov.ua

державний експерт

БІДЮК Олег Іванович

256-00-62

bidiuk@nads.gov.ua

Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Директор Генерального департаменту

РИКОВА Людмила Олександрівна

256-00-66

rykova@nads.gov.ua

експертна група з питань розвитку системи професійного навчання

керівник експертної групи

ГОРБАТЮК Світлана Євгенівна

256-00-50

horbatiuk@nads.gov.ua

державний експерт

ТЮРІНА Оксана Володимирівна

256-00-50

tiurina@nads.gov.ua

державний експерт

ШУЛЬГА Максим Валерійович

256-00-50

shulha.m@nads.gov.ua

експертна група з питань організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

державний експерт

ЖУК Юрій Миколайович

256-00-50

zhuk.y@nads.gov.ua

державний експерт

ЧАБАН Оксана Костянтинівна

256-00-50

oksana.chaban@nads.gov.ua

державний експерт

КОЗЛОВСЬКИЙ Олексій Вікторович

256-00-50

kozlovskyi@nads.gov.ua

Генеральний департамент з питань цифровізації у сфері державної служби

Директор Генерального департаменту

ГОЛТВЯНИЦЯ Костянтин Євгенович 

експертна група з питань цифрових трансформацій і цифровізації

керівник експертної групи

ВЄДЄРНІКОВ Євген Валентинович


vedernikov@nads.gov.ua

державний експерт

ПОБЕРЕЖНА Анастасія Олександрівна

256-00-59

poberezhna@nads.gov.ua

державний експерт

СЕМЕНОВ Антон Володимирович

256-00-59

semenov@nads.gov.ua

державний експерт

КОЛОМІЄЦЬ Яна Михайлівна

256-00-59

kolomiec@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЛЕВАНЧУК Ірина Володимирівна

256-00-94

levanchuk@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КРУГЛА Тетяна Вікторівна

256-00-59

krugla@nads.gov.ua

експертна група з питань цифрового розвитку

державний експерт

ДАНЬКОВ Микола Олегович


dankov@nads.gov.ua

державний експерт

ПАСЬКО Олександр Володимирович


pasko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЛУЦЕНКО Олег Вячеславович


lutsenko@nads.gov.ua

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

Директор Департаменту

КРИВОШИЯ Світлана Миколаївна

278-61-38

svitlana.kryvoshyya@nads.gov.ua

відділ правової експертизи проектів актів

Заступник директора Департаменту – начальник відділу

СТАДНИК Дмитро Миколайович

256-00-96

stadnykd@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЄВМИНА Інна Олексіївна

256-00-75

inna.evmina@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ТРОФИМЕНКО Дмитро Сергійович

256-00-35

trofymenkods@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЧЕРНЕНКО Оксана Іванівна

256-00-76

chernenko@nads.gov.ua

відділ роз’яснювальної роботи

Заступник директора Департаменту- начальник відділу

МАТВІЄНКО Галина Іванівна

256-00-13

galyna.matvienko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ІВАХ Галина Володимирівна

256-00-53

ivakh@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЗАВГОРОДНЯ Олена Анатоліївна

256-00-09

olena.zavgorodnya@nads.gov.ua

головний спеціаліст

БУЦМАК Наталія Анатоліївна

256-00-09

butsmak@nads.gov.ua

головний спеціаліст

МАТВЄЄВА Ольга Ігорівна

256-00-53

matvieieva@nads.gov.ua

відділ юридичного забезпечення діяльності НАДС

начальник відділу

ЦЕХМЕЙСТЕР Людмила Василівна

256-00-74

tsekhmeister@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КАРАЧЕНЦЕВА Наталя Сергіївна

256-00-35

karachentseva@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЮР'ЄВА Катерина Леонтіївна

256-00-74

yurieva@nads.gov.ua 

головний спеціаліст

МІНАБІЛЄВ Ерхан Мусаєвич

256-00-35

Minabiliev@nads.gov.ua 

відділ правового аналізу та моніторингу

начальник відділу

ПАНЕНКО Лілія Сергіївна

256-00-95

panenko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ШАРУН Наталія Федорівна


natalia.sharun@nads.gov.ua


Управління фінансів та бухгалтерського обліку

Начальник Управління – головний бухгалтер

ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович

226-29-72

i_fedorenko@nads.gov.ua

відділ бухгалтерського обліку та звітності

Заступник начальника Управління – начальник відділу

БІЛОСТОЦЬКА Валентина Іванівна

279-61-28

bilostotska@nads.gov.ua

заступник начальника відділу

ТИХОНОВА Леся Миколаївна

256-00-84

tihonova@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КРАВЧЕНКО Аліна Миколаївна

279-61-28

alina.kravchenko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЯНКОВСЬКА Ірина Петрівна

279-61-28

yankovska@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ДЕРГУНОВА Ярослава Іванівна

256-00-84

dergunova@nads.gov.ua

відділ фінансово-економічного забезпечення НАДС та територіальних органів

головний спеціаліст

ЛОГВІНОВА Наталія Петрівна

279-61-28

natalia.logvinova@nads.gov.ua

головний спеціаліст

АСТАПОВА Наталія Леонтівна

279-61-28

astapova@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ОРЛОВА Інна Дмитрівна

279-61-28

orlova@nads.gov.ua

Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання

Начальник Управління

ДОНЧЕНКО Наталія Миколаївна

256-00-43

n.donchenko@nads.gov.ua

відділ планування та фінансування освітніх послуг

начальник відділу

ЦИМБАЛ Ларіса Володимирівна

256-00-36

tsymbal@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ГОРДІЄНКО Юлія Валеріївна

256-00-63

gordienko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ГРИЦЕНКО Аїда Ігорівна

256-00-63

grytsenko.aida@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КОВАЛЬСЬКИЙ Дмитро Олександрович

256-00-63

dmytro.kovalsky@nads.gov.ua

відділ розміщення та виконання державного замовлення

начальник відділу  
головний спеціаліст

ЗІНЧЕНКО Наталя Олександрівна

256-00-11

zinchenkonatalia@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ДОЛИНСЬКА Вікторія Валеріївна

256-00-16

dolynska@nads.gov.ua

Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення

Начальник Управління

ПЛОТЯН Сергій Георгійович

279-18-75

sergiy.plotyan@nads.gov.ua

відділ документообігу, моніторингу та архіву

Заступник начальника Управління – начальник відділу

НОВІКОВ Анатолій Олексійович

256-00-61

novikov@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ШОВКОПЛЯС Тетяна Петрівна

256-00-85

tetyana.shovkoplyas@nads.gov.ua

головний спеціаліст

НОВИК Любов Валентинівна

256-00-61

novik@nads.gov.ua

головний спеціаліст

САФОНОВА Тетяна Іванівна

256-00-61

safonova@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ВОЙТЕНКО Оксана Юріївна

256-00-85

voitenko@nads.gov.ua

провідний інспектор

ДУНАЄВА Ірина Анатоліївна

256-00-85

dunaeva@nads.gov.ua

відділ ресурсного забезпечення

начальник відділу

ВИВАЛЬНЮК Віталій Леонідович

256-00-99

vivalnuk@nads.gov.ua

провідний інженер

МАЛЮГА Павло Олександрович

256-00-07

pavlo.malyuga@nads.gov.ua

завідувач господарства

ЛУК’ЯНОВ Валерій Григорович

256-00-04

lukyanov@nads.gov.ua

провідний інспектор  СЕМЕНОВ Володимир Олексійович 

провідний інспектор

НЕГІЄВИЧ Катерина Андріївна

256-00-07

nehiievych@nads.gov.ua

Управління моніторингу за дотриманням законодавства про державну службу та взаємодії з територіальними органами

Начальник Управління

ІГОЛКІН Сергій Михайлович 

256-00-24

igolkin@nads.gov.ua

відділ моніторингу за дотриманням законодавства

Заступник начальника Управління - начальник відділу

МУЗИЧЕНКО Ольга Володимирівна

256-00-73

muzychenko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ГОРЕЦЬКА Оксана Олександрівна


goretska@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КУРИЛКО Валерій Іванович

256-00-55

kurylko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ДЕРЕВ"ЯНКО Валентина Тегранівна

256-00-29

derevianko@nads.gov.ua 

відділ організації спеціальних перевірок

начальник відділу

БРАТАШОВА Яна Володимирівна

256-00-68

bratashovajv@nads.gov.ua

головний спеціаліст

НЕСВІТ Вікторія Віталіївна

256-00-29

nesvit@nads.gov.ua

головний спеціаліст

АРТЮХ Анастасія Юріївна

256-00-12

artyukh@nads.gov.ua

головний спеціаліст

АЛЬОШИНА-ТРИПОЛЬСЬКА Юлія Вікторівна

256-00-38

alyoshina_trypolska@nads.gov.ua

сектор взаємодії з територіальними органами

завідувач сектору

ВАСЬКІН Максим Михайлович

256-00-25

maxim.vaskin@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ДОЛГОП’ЯТОВ Денис Зіновійович

256-00-32

dolgopyatov@nads.gov.ua

головний спеціаліст

СОЛОХА Наталя Володимирівна

256-00-32

soloha@nads.gov.ua

Управління з питань персоналу

Начальник Управління

ЛИМАРЕНКО Лариса Володимирівна

279-01-89

larisa.lymarenko@nads.gov.ua

відділ оцінювання та розвитку персоналу

Заступник начальника Управління – начальник відділу

СЕМЕНЕЦЬ Юлія Олександрівна

278-35-54

semenets@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЛОБЕНКО Альона Сергіївна

278-35-54

lobenko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

САЄНКО Ганна Вікторівна

278-35-54

hsaienko@nads.gov.ua 

головний спеціаліст  ПАСЕНКО Аліна Євгеніївна 

278-35-54


відділ кадрового менеджменту

Заступник начальника Управління – начальник відділу

СТОРЧАК Алла Іванівна

256-00-58

storchak@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ЧЕРНИК Алла Олександрівна

278-42-86

chernyk@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ШУМКОВА Світлана Вікторівна

279-47-98

shymkova@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ПОСТЕЛЬГА Оксана Віталіїівна 

сектор добору

завідувач сектору

САВЧЕНКО Оксана Анатоліївна

256-00-40

o.savchenko@nads.gov.ua

Відділ стратегічного планування та аналітичного забезпечення

головний спеціаліст

СМИРНОВА Наталія Семенівна

256-00-64

smirnova.nataliia@nads.gov.ua

головний спеціаліст

СЛЮСАР Леся Валентинівна

256-00-64

Sliusar@nads.gov.ua

головний спеціаліст  ЯКОВЕНКО Сергій Борисович 

256-00-64


сектор аналітичного забезпечення

завідувач сектору

ГРИЦЯК Наталія Василівна

256-00-64

natalia.grytsyak@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ГЕРМАН Ганна Юріївна

256-00-64

herman@nads.gov.ua

Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю

Завідувач Сектору

ГУБА Наталія Миколаївна

256-00-20

n.guba@nads.gov.ua

головний спеціаліст

РИЖЕНКО Дарина Володимирівна

256-00-20

ryzhenko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ГОНЧАРОВА Наталія Григорівна

256-00-20

honcharova@nads.gov.ua

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації

Завідувач Сектору

РАЧИНСЬКА Марія Петрівна

278-49-25

rachynska@nads.gov.ua

головний спеціаліст

ПУШЕНКО Ольга Олександрівна

278-49-25

pushenko@nads.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Начальник Відділу

ГУБА Максим Олександрович

256-00-10

guba.maxim@nads.gov.ua

заступник начальника відділу

ЛІСІНА Галина Миколаївна

256-00-97

lisina@nads.gov.ua

головний спеціаліст

БОГДАН Валентина Миколаївна

256-00-01

bohdan@nads.gov.ua

головний спеціаліст

МУСІЄНКО Наталія Валентинівна

256-00-01

musiienko@nads.gov.ua

головний спеціаліст

КОЛОТА Дарія Олександрівна

256-00-01

kolota@nads.gov.ua

головний спеціаліст

САЖИН Катерина Володимирівна

256-00-01

sazhyn@nads.gov.ua

провідний інспектор

ДІДЕНКО Костянтин Олегович

256-00-01

didenko@nads.gov.ua

Сектор з питань захисту інформації

головний спеціаліст

НЕЩАДИМ Олександр Васильович

256-00-49

neshchadym@nads.gov.ua

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

НАВРОЦЬКА Олександра Андріївна

256-00-54


Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

КУНЕНКО Валентина Павлівна 


Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

КУРЕННА Тетяна Олександрівна

278-03-21

kurenna@nads.gov.ua

Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі

ДАВІДЕНКО Тетяна Павлівна

279-37-53

davidenko@nads.gov.ua

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

ЗАСЕНКО Вячеслав Миколайович

278-04-87

zasenko@nads.gov.ua

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux