• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Голова НАДС взяла участь в зустрічі та семінарі партнерів Проекту CIDS в Брашові (Румунія): сторони домовились про спільні заходи з посилення доброчесності на публічній службі
опубліковано 12 березня 2024 року о 09:10

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина взяла участь в зустрічі і семінарі партнерів Центру з питань доброчесності в оборонному секторі при Міністерстві оборони Норвегії (CIDS - Centre for Integrity in the Defence Sector), що проходили в Брашові (Румунія) з 6 по 8 березня 2024 року. Сторони домовились про проведення спільних заходів з посилення доброчесності на публічній службі України.

До складу української делегації також входили представники Міністерства оборони України (МОУ), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та його Наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції в секторі безпеки та оборони (BITEC - Building Integrity Training and Education Center). 

Захід став майданчиком для обміну досвідом щодо впровадження стандартів розвитку доброчесності в оборонному секторі шляхом розробки ефективних правових практик та процедур, спрямованих на мінімізацію корупційної складової. Під час візиту було обговорено головні аспекти євроатлантичної інтеграції та належного врядування в Україні, ознайомлено з досвідом Румунії у впровадженні стандартів НАТО у кадровій політиці та механізмами зміцнення доброчесності у цій сфері, проведено низку двосторонніх зустрічей та узгоджено спільний план дій учасників щодо загального механізму запобігання корупції, управління людськими ресурсами та належного урядування.

Під час зустрічі Голова НАДС розповіла про багаторічну співпрацю з Проектом CIDS та спільно реалізовані ініціативи, зокрема, в питаннях доброчесності під час добору на державну службу, інструментів в управлінні персоналом та організаційної культури публічної служби в Україні.

Наталія Алюшина зупинилася на ключових аспектах співпраці НАДС та CIDS, які мають визначальне значення для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Це дослідження «Державна служба в Україні: Ваша точка зору», в рамках якого респонденти оцінювали організаційну культуру державної служби; щорічне (починаючи з 2019 року) проведення круглого столу «Трансформація культури публічної служби», де  ключові експерти та представники різних державних органів обговорюють останні тенденції на публічній службі; створення Посібника з формування організаційної культури на публічній службі; консультаційна підтримка експертів CIDS в процесі оновлення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; участь в інформаційних сесіях щодо удосконалення механізму відбору на посади державної служби; експертна допомога в перегляді існуючих інструментів оцінки професійних компетентностей кандидатів на посади державної служби; напрацювання матеріалів для укладання посібника для членів конкурсних комісій «Визначення та оцінювання вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В»; проведення семінару-тренінгу «Ситуаційні завдання: виклики при розробці та використанні», присвяченому питанням забезпечення уніфікованого підходу до методології розробки ситуаційних завдань для конкурсного відбору кандидатів на посади державної служби; серія навчальних тренінгів для державних службовців, тощо.

Голова НАДС також коротко розповіла, над чим працювало Агентство у 2023 році. Ключові напрямки - це реформа системи оплати праці державних службовців, класифікація посад державної служби, удосконалення інструментів управління персоналом, формування безбар’єрності на робочому місці в державних органах та органах місцевого самоврядування, просування доброчесності на публічній службі, формування Резерву відновлення (кадрового резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України), професійне навчання публічних службовців, посилення спроможності публічних службовців у володінні англійською мовою (проєкт Eng4PublicService), розвиток Інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS), супровід низки євроінтеграційних законопроектів в Парламенті, тощо.

«Ми свідомі того, що в умовах війни професійна та дієздатна державна служба є одним з ключових елементів національної стійкості. Відтак, ми не тільки працюємо з питаннями, які вирішують наболілі питання, пов’язані з війною, а й пам`ятаємо про євроінтеграційний курс нашої країни. Тож, серед іншого, працюємо над виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, наближенням законодавства України до права ЄС, супроводжуємо низку законопроектів у Верховній Раді України, прийняття яких важливе в рамках руху України до членства в ЄС», - зазначила Наталія Алюшина. 

Головними пріоритетами роботи НАДС у 2024 році Наталія Алюшина назвала продовження реформи системи оплати праці (супровід відповідного законопроекту № 8222, проведення необхідних розрахунків і формування обґрунтованої Схеми посадових окладів на 2025 рік), підготовку необхідної нормативно-правової бази для відновлення конкурсних процедур на зайняття посад державної служби на основі меритократичного принципу (робота над законопроектом № 6496,  функціональне розширення спроможностей Єдиного порталу вакансій державної служби), реалізація Дорожньої карти реалізації Закону № 3077 «Про службу в органах місцевого самоврядування», забезпечення належної роботи системи професійного навчання публічних службовців, розвиток та впровадження сучасних інструментів управління персоналом (розбудова HR-спільноти, впровадження Інформаційної системи управління людськими ресурсами HRMIS), вирішення питання безбар’єрності та роботи з ветеранами та ветеранками і їх адаптація після повернення на свої робочі місця. 

«Ми прагнемо, щоб відновлені конкурси відбувались вже за оновленою процедурою на основі меритократичного принципу добору, який є доброчесним, і таким, що відповідає запитам суспільства щодо прозорості і відкритості в частині доступу до державної служби. Уряд уже схвалив розроблений НАДС законопроект № 6496 про удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, який містить чимало положень, необхідних для розбудови сучасної, європейської та професійної державної служби. Наприклад, ми закладаємо норми, що передбачають обов’язковість політичної неупередженості та політичної нейтральності членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка добирає кандидатів на посади категорії «А», - зазначила Голова НАДС.

Крім того, за словами Наталії Алюшиної, є необхідність у запроваджені механізмів кар’єрного просування державних службовців шляхом можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання. Такий підхід є перспективним не лише для працівників, а й для органів і для держави, адже пошук, підбір і навчання персоналу є процесом тривалим і дорогим.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші спільні проекти та ініціативи, які будуть реалізовані найближчим часом за підтримки CIDS. Серед них - напрацювання методології оцінювання доброчесності під час конкурсної процедури; розроблення Стратегії сприяння доброчесності на державній службі; організація та проведення круглого столу «Трансформація культури публічної служби»; розробка комплексної процедури HR-планування на основі прописаної аналітики та передбачуваного розвитку подій у майбутньому; впровадження оцінки ефективності «знизу-вгору», за допомогою якої керівники та лідери отримуватимуть анонімну оцінку від своїх підлеглих; формування політики нульової толерантності до дискримінації в державних органах; розробка та проведення лідерського курсу з дилем на робочому місці; розробка та організаційний супровід тренінгових програм з питань лідерства; експертна підтримка у проведенні аналітичного дослідження для впровадження повноцінного циклу формування публічної політики.

В рамках семінару партнерів Проекту CIDS, присвяченому посиленню належного врядування в Україні та підготовці державної служби до членства України в ЄС, Голова НАДС розповіла про результати аналізу потреб щодо інституційної спроможності та кадрового складу органів державної влади, відповідальних за виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. За її словами, у 2023 році до виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції було залучено щонайменше 361 структурний підрозділ у 75 органах державної влади та, відповідно, щонайменше 2301 фахівець цих органів. Це передбачає високий рівень координації як всередині органів державної влади, так і з іншими відомствами.

«Потреби у професійному навчанні фахівців, залучених до функцій з виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, залишаються стабільно високими за такими темами, як вивчення іноземної мови, знання секторального законодавства ЄС, знання стандартів ЄС у відповідній сфері та заходів з адаптації законодавства, процес наближення українського законодавства до права ЄС, теорія і практика переговорного процесу і тд. Ми прагнемо до практико-орієнтованого навчання і для цього співпрацюємо з урядовими структурами, міжнародними організаціями і проєктами. Прикладом успішного і результативного міжнародного співробітництва стала співпраця НАДС, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проєкту Natolin4Capacity Building та Коледжу Європи в Натоліні. У рамках цієї співпраці на освітній платформі Natolin4Capacity Building за 16 онлайн курсами з різних аспектів функціонування ЄС пройшли навчання біля 5700 державних службовців», - наголосила Наталія Алюшина. 

Наразі у системі професійного навчання різними провайдерами пропонується близько 100 відповідних програм підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції. Вони спрямовані на підвищення компетентностей публічних службовців та впровадження європейських принципів та стандартів в практику публічного урядування. У 2023 році за цими програмами пройшли навчання майже 12500 публічних службовців. 

«Наша мета - продовження розбудови професійної, доброчесної, політично нейтральної державної служби, діяльність якої спрямована на захист інтересів громадян. Ми свідомі того, що формування нової генерації державних службовців є одним з необхідних кроків у реалізації нашого прагнення бути повноцінними членами  європейського суспільства», - сказала Голова НАДС.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux