• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
НАДС оголошено конкурсний відбір виконавців державного замовлення
опубліковано 14 липня 2022 року о 09:25

НАДС оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення за наступними напрямами:

 • підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»  495 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 19 921 особа, з них:
 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами – 4 847 осіб:
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування – 394 особи;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування – 182 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» – 1 454 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» – 348 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» – 1 494 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В» – 306 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 669 осіб.
 • за загальними короткостроковими програмами – 15 074 особи:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» з питань лідерства – 1 063 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 3 548 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань інформаційної безпеки – 1 010 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань комунікації та взаємодії – 3 296 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань впровадження змін та прийняття ефективних рішень – 910 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань сприйняття змін – 1 600 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного управління та планування – 1 218 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань цифрової грамотності –
  1 256 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань державної політики цифрового розвитку – 644 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань електронного урядування та електронної демократії – 529 осіб.
Виконавці державного замовлення мають право здійснювати підвищення кваліфікації за очною, дистанційною та змішаною формами навчання (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо).

Конкурсні пропозиції необхідно подати через функціональний модуль вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» до 4 серпня 2022 року 

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації 5 серпня 2022 року о 14:00 у режимі відеоконференції з використання платформи ZOOM.

Роз’яснення з питань оформлення конкурсної документації та подання конкурсної пропозиції можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 (пн-чт), з 9.00 до 16.45 (пт) за телефонами: +38(044) 256 00 16, +38(044) 256 00 63 (контактні особи – працівники Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання: Бабенко Анастасія, головний спеціаліст відділу розміщення та виконання державного замовлення; Гриценко Аїда, головний спеціаліст відділу планування та фінансування освітніх послуг).

Перелік документів, що подаються учасником конкурсного відбору виконавців державного замовлення через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»:

 • Заява на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»/підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування*;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти;
 • сертифікат про акредитацію спеціальності «Публічне управління та адміністрування» або відповідної освітньо-професійної програми (для участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»);
 • звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми та/або експертний висновок відповідної галузевої ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а у разі відсутності таких документів – висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу (для участі у конкурсі на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • довідка про діяльність закладу освіти щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» / підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • проєктні показники обсягу державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» / підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, погоджені з територіальними органами НАДС відповідно до місцезнаходження учасника конкурсу;
 • показники економічної ефективності, які підтверджуються розрахунком вартості надання освітніх послуг з підготовки магістрів або підвищення кваліфікації, що подаються учасником конкурсу відповідно до форм, затверджених наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-21 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021року за № 627/36249.    

* конкурсні пропозиції подаються окремо за напрямом підвищення кваліфікації та видом загальної програми підвищення кваліфікації (професійної (сертифікатної) та/або короткострокової програми).

Програми підвищення кваліфікації мають бути ОБОВ'ЯЗКОВО погоджені та затверджені наказом НАДС.


Довідково

 • граничні витрати на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» на одного слухача складають:
 • на І етап – 5 640 гривень;
 • на ІІ етап – 16 920 гривень;
 • граничні витрати на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на одного слухача складають:
 • за короткостроковою програмою – 525 гривень;
 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою – 1600 гривень. 

Вимоги до конкурсної пропозиції учасника конкурсного відбору

 • Конкурсна пропозиція та конкурсна документація мають бути подані уповноваженою особою закладу вищої освіти, післядипломної освіти, наукової установи через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».
 • Конкурсна пропозиція та конкурсна документація (у форматі PDF) мають бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти та кваліфікованою електронною печаткою закладу освіти (у разі наявності).
 • Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.
 • Учасник конкурсу не допускається до участі у конкурсному відборі у разі виявлення недостовірних даних у конкурсній пропозиції.

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність інформації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного відбору.

Вимоги щодо формування конкурсної пропозиції та конкурсної документації

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux