• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на:

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - 36 327 осіб, з них:

за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами - 12 819 осіб:

 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування - 1 267 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» - 2 671 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними фінансами – 836 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» – 5 716 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 1 035 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління – 45 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади – 200 осіб;
 • підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення – 150 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – 899 осіб;

 за загальними/спеціальними короткостроковими програмами – 23 508 осіб:

 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними фінансами - 1 412 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 3 353 особи;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування – 797 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань лідерства – 1 133 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції – 1 601 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань інформаційної безпеки – 1 051 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань комунікації та взаємодії – 3 669 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б», з питань впровадження змін – 1 022 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій  «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань  сприйняття змін – 2 448 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного управління та планування – 1 380 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації – 573 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань державної політики цифрового розвитку – 699 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань електронного урядування та електронної демократії – 674 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 233 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань детінізації доходів – 332 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління – 295 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – 2 836 осіб.

Виконавці державного замовлення мають право здійснювати підвищення кваліфікації за очною, дистанційною та змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів, електронних систем навчання тощо) формами навчання.

Перелік документів, що надається учасником конкурсного відбору:

 • заява ( .doc , 28.67 Кб ) на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації;
 • копія ліцензії на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, завірена в установленому порядку;
 • копія сертифікату про акредитацію спеціальності «Публічне управління та адміністрування» або відповідної освітньо-професійної програми, завірена в установленому порядку;
 • копія висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу, завірена в установленому порядку;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, завірений в установленому порядку;
 • довідка ( .pdf , 223.11 Кб ) про діяльність закладу освіти щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • проєктні показники обсягу державного замовлення на підвищення кваліфікації, які погоджені з територіальними органами НАДС відповідно до місцезнаходження учасника конкурсу;
 • показники економічної ефективності ( .doc , 129.54 Кб ) (розрахунок вартості надання послуг);

Довідково: граничні витрати на одного слухача ( .pdf , 247.56 Кб )

* конкурсні пропозиції подаються окремо за напрямом підвищення кваліфікації  та видом  загальної  програми підвищення кваліфікації  (професійної (сертифікатної) та/або короткострокової програми)

Вимоги до оформлення довідки про діяльність закладу вищої освіти щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Обсяг

Обсяг довідки про діяльність закладу вищої освіти складає до

24 сторінок, до загального обсягу включаються таблиці та ілюстрації (за наявності), один аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні конкурсної пропозиції за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 рt.

Інтервал

довіку друкують на одному аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу.

Шрифт

Кегель - мітел (14 типографських пунктів).

Поля

Текст довідки необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве  – не менше 25 мм, праве – не менше 15 мм,    верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Конкурсна пропозиція має бути прошитою, пронумерованою, містити інформацію відповідно до пункту 6 Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № 627/36249, та складається державною мовою.

Копії документів, що є складовими Конкурсної пропозиції, мають бути завірені в установленому порядку.

Конкурсна пропозиція має бути подана у конверті форматом А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою або підписом учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати його розкриття.

Крім того, конкурсна пропозиція щодо підвищення кваліфікації повинна містити професійну та/або короткострокову програму, розроблену відповідно до  наказів НАДС від 10 жовтня 2019 року № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 рокуза № 1159/34130), від 26 листопада 2019 року № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288) та від 13 березня 2020 року № 38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність інформації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного відбору.

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 19 липня 2021 року.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх прийняття або не відповідають встановленим вимогам, повертаються Конкурсною комісією без розгляду.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2021 році 20 липня 2021 року о 15-00.

Роз’яснення з питань проведення конкурсного відбору та вимог до конкурсної документації можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 за телефонами: (044) 256 00 16, (044) 256 00 43, (044) 256 00 11.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux